Ennakoivan kunnonvalvonnan ratkaisuja

Trendionin kunnonvalvontaratkaisun avulla voidaan ennakoida tapahtumia reagoimisen sijaan. Jokainen ratkaisumme pyrkii varmistamaan koneiden ja laitteiden korkeaa käytettävyyttä ja turvallista käyttöä. Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ylläpitämään luotettavaa käyntivarmuutta ylläpitämisessä.

Trendionin asiakkaat ovat kaivanneet apua systemaattisessa muutoksessa kohti ennakoivaa kunnonvalvontaa. Trendion on asiakkaan apuna ja tukena muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakkaan matka kohti ennakoivaa kunnonvalvontaa on aina yksilöllinen, ja siksi ratkaisukin vaatii asiakaskohtaista ymmärrystä.

Trendionin opastama muutos kohti ennakoivaa kunnonvalvontaa alkaa lähtötilanteen kartoituksella, johon suunnitelmat ja toteutus pohjaavat. Alla on esimerkkejä erilaisista toimintaympäristöistä ja siitä, miten Trendion on auttanut asiakkaitaan.

Jatkuva tuotanto

Jatkuvan tuotannon teollisuusyrityksissä odottamattoman keskeytyksen kustannus on usein liian suuri, ja yllättävän kone- ja laiterikon aiheuttamat tuotannon menetykset ovat taloudellisesti merkittäviä. Trendion Oy:n tarpeisiin räätälöidyt etävalvontaratkaisut yhdistettynä asiantuntija- ja analysointipalveluihin auttavat prosessiteollisuuden toimijoita pitämään tuotannon käynnissä. Ennakoivan kunnonvalvonnan käyttöönoton myötä yritys siirtyy reaktiivisesta toimintamallista kohti proaktiivista tuotantoa.

Tyypillisessä toteutuksessa ensin katselmoidaan ja päivitetään kunnonvalvontasuunnitelma, tai jos sitä ei ole olemassa, niin suunnitelma tehdään yhteistyössä asiakasyrityksen edustajien kanssa. Kunnonvalvontasuunnitelman tai erikseen tehtävän kriittisyysanalyysin pohjalta tehtaan tai tuotantolinjan kriittiset koneet liitetään Trendionin etävalvonnan piiriin. Tällöin mahdolliset vikaantumiset, puutteellinen voitelu tai epäedullinen toimintapiste kyetään havaitsemaan hyvissä ajoin ennen suurempien vahinkojen syntymistä, ja tarvittavat huoltotoimenpiteet voidaan tehdä oikea-aikaisesti esimerkiksi ennalta suunniteltujen seisokkien yhteydessä.

Kerromme mielellämme lisää, kuinka autamme mm. asiakkaitamme SSAB Oyj:tä ja Knauf Oy:tä heidän päivittäisessä tuotantotoiminnassaan.

Energiateollisuus

Sähköä ja lämpöä tuottavien voimalaitosten turbiinien ja generaattoreiden valvonnassa Trendion Oy:n asiantuntijat omaavat pitkän kokemuksen. Trendion Online -kunnonvalvontajärjestelmä on valvonut mm. Vatajankosken Sähkö Oy:n kaukolämpölaitoksen turbiinigeneraattoria ja vaihteistoa jo vuodesta 2004. Teemme myös erillisiä turbiinilaitosten ylös- ja alasajojen mittauksia tarpeen mukaan.

Trendionin etävalvontaratkaisu yhdistettynä asiantuntija- ja analysointipalveluun soveltuu erinomaisesti myös miehittämättömien voimalaitosten sekä tuulivoimaloiden kokonaisvaltaiseen kunnonvalvontaan.

Vaativat kohteet

Erityiset tarpeet edellyttävät erityisiä, varsin räätälöityjä ratkaisuja. Trendionin ennakoivaan kunnonvalvontaan ja asiantuntijaosaamiseen luotetaan myös vaativissa ja räjähdysvaarallisissakin olosuhteissa mm. Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamolla sekä Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoimalaitoksilla Olkiluodossa. Ex/ATEX -määräykset sekä tiukat turvallisuus- ja tietoturvavaatimukset ovat olennainen osa toteuttamiamme vaativien kohteiden kunnonvalvontaratkaisuja.

A woman engineer with tablet standing on construction site, working.

Palvelukonseptillemme on ominaista:

 • Nopea käyttöönotto
  järjestelmän pystytys jopa vuorokaudessa
 • Lyhyet kaapelointitarpeet
  järjestelmä voidaan asentaa lähelle valvottavaa kohdetta
 • Skaalautuvuus
  järjestelmää on mahdollista laajentaa asteittain
 • Helppo käytettävyys
  käyttö ja hallinnointi web-pohjaisella käyttöliittymällä
 • Analysointipalvelut
  mittaustulosten analysointi ja toimenpide-ehdotukset
 • Kilpailukykyinen hinta
  ei kalliita käyttöönottoinvestointeja, edullinen kk-hinta
 • Aito yhteistyö – maksat vain siitä, mitä tarvitset ja niin kauan kuin haluat
A woman engineer with tablet standing on construction site, working.

Kunnonvalvonnalla säästöjä

 • Asiakkaan ei tarvitse tehdä suuria investointeja kunnonvalvontaan
 • Asiakkaan ei tarvitse palkata omaa kunnonvalvonnan asiantuntijaa
 • Reaaliaikainen ja aina saatavilla oleva koneen kunnonvalvonta
 • Antaa tiedon, koska kone tarvitsee kunnossapitotoimenpiteitä
 • Tiedetään, millainen huolto-/korjaustoimenpide on tarpeen
 • Tiedetään, millaisia varaosia tarvitaan