Kunnossapidosta kohti ennakoivaa kunnonvalvontaa

Teollisuuden seisokit ovat aina kalliita, etenkin odottamattomat tuotantokatkot. Yllättävät kone- ja laiteviat sekä tuotantoprosessin keskeytyminen aiheuttavat usein myös turvallisuusriskejä ja lopputuotteiden laatuvirheitä sekä toimitusviiveitä.

Toisaalta turhia kustannuksia saattaa syntyä silloinkin, kun ehjiä osia vaihdetaan vain varmuuden vuoksi, ja kone saattaa tulla huonompaan kuntoon kuin mitä se oli ennen remonttia. Ennakoiva kunnonvalvonta ja vauriotilanteiden ennakointi edesauttavat koneiden häiriötöntä käyttöä mahdollistaen samalla suunnitelmallisen ja oikea-aikaisen, koneiden kuntoon perustuvan kunnossapidon. Ennakoivan kunnonvalvonnan tarjoama mielenrauha ja ajantasainen tieto auttaa pitämään tuotannon käynnissä.

Trendion Oy on Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n jäsen, ja asiantuntijamme ovat vaikuttaneet pitkään mm. yhdistyksen kunnonvalvontatoimikunnassa sekä osallistuneet useisiin alan standardien tekemiseen. Lue myös Promaint-lehteen kirjoittamamme artikkeli ennakoivasta kunnonvalvonnasta.

https://promaintlehti.fi/Kunnonvalvonta-ja-kayttovarmuus/Pilvesta-potkua-liiketoimintaan