Blogitesti

  • Kunnonvalvonnan konsultoinnin
  • Yksinkertaisen ja nopean käyttöönottoprojektin
  • Jatkuvan koneen kuntoa kuvaavien tunnuslukujen mittaamisen
  • Tunnuslukujen varoitus- ja hälytysrajojen määrittelyn 
  • Tunnuslukujen kehitystrendien jatkuvan seurannan
  • Rajojen ylittyessä automaattiset ilmoitukset Trendionin asiantuntijoille sekä haluttaessa muihin määriteltyihin osoitteisiin
  • Mittaustulosten analysoinnin sekä
  • Tarvittavien toimenpiteiden raportoinnin

Trendionin kunnonvalvontajärjestelmään voidaan liittää myös koneen kuntoon liittyviä muita parametrejä. Trendion Oy:n asiantuntija voi internetyhteyden kautta tehdä tarvittaessa myös muita mittauksia.

Kauttamme saa lisäksi muut kunnonvalvonnan erikoisasiantuntijapalvelut, jossa Trendion tekee kiinteää yhteistyötä J. Rostedt Oy:n kanssa, ks. näistä lisää J. Rostedt Oy:n sivuilta.